Áraink és garancia

A konzultáció ára 25.000 Ft,  ami tartalmazza az állapotfelmérést, a 2D hagyományos RTG készítést, kezelési tervet és az árajánlatot.

A konkrét kezelés ára nagyban függ attól, hogy a páciens ellátása milyen eljárással, technológiával vagy anyagfajtával történik. Ezért is tartjuk fontosnak az első találkozás alkalmával történő felvilágosítást – instruálást, mert ez nagyban befolyásolja, mintegy meghatározza a kezelés további menetét.


A mikroszkópos gyökérkezelésről:

A rendelőnk specialitásaként jegyzett mikroszkópos gyökérkezelés esetén, szintén elmondható, hogy a kezelés árát nagyban meghatározza hány csatornás a fog gyökere (1-2-3-4), illetve kell-e a csatornából betört műszert, csapot, régi gyökértömést eltávolítani. A fentiek alapján belátható, hogy minden eset egyedi.

A gyökérkezelések során a fertőzött pulpaszövettel, amely a csatornában található számos fertőzést (Creutzfeld-Jacob kór) vihetünk át egyik betegből a másikba, ha több páciensnél használjuk ugyanazt a tűt. Kimutatható, hogy még a modern sterilizációs eljárásokkal sem sterilek a tűk (ezért használunk pl. egyszer használatos érzéstelenítő tűket). Miért használunk egy tűt többször az endodonciában, mikor ugyanezt az érzéstelenítésben elképzelhetetlennek tartjuk? Sajnos a Nikkel-Titán gyökérkezelő tűk igen drágák, ezért sokan többször használják ezeket a műszereket. Angliában már betiltották, hogy a fogorvosok többször  használják a gyökérkezelő tűket.

Rendelőnkben bevezettük, hogy egy Ni-Ti tűt kizárólag egyszer használunk. Nem utolsó sorban ezzel a tűtörés lehetőségét is a minimumra csökkentettük.

A kezelések Dr. Jeney Judit szakmai irányítása alatt történnek.


Garancia a fogászati kezelésekre:

 • Fém-kerámia fogpótlásokra – 3 év
 • Cirkónium pótlásokra – 4 év
 • Akrilát (műanyag) részleges, illetve teljes protézisre – 1 év
 • Esztétikus fényre kötő tömésre  – 2 év
 • Esztétikus inlayre – 3 év
 • Arany inlayre – 5 év
 • Technikus által készített hosszútávú műanyag ideiglenes korona – fél év

Milyen esetben érvényes a garancia?

A garancia feltétele a félévenkénti, – vagy a kezelőorvos által megítélt gyakoriságú – szűrővizsgálaton való részvétel. A fogászati kezelések végeredményét a páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre természetesen nem vállalhat az orvos garanciát. A garancia az átadott fogmű minőségéről szól.

A garancia tehát abban az esetben érvényes, amennyiben a páciens:

 • részt vesz a félévenkénti szűrővizsgálaton, tisztításon
 • a fogorvos által javasolt szájhigiéniai előírásokat, a fogmű speciális tisztítását betartja

valamint:

 • az átadott fogmű (korona, betét, híd, fogsor stb) technikai elkészítése során felmerülő hibák esetén

A garancia nem érvényes a következő esetekben, amennyiben a páciens:

 • nem jelenik meg a féléves kontrollon
 • nem tartja be az orvosa által javasolt szájhigiéniai előírásokat
 • a fogművet nem rendeltetésszerűen használja (leejti, odaüti stb.)
 • fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása

valamint:

 • olyan hosszútávú ideiglenes pótlásokra, amelyek az implantációt készítik elő, de a tervezett időn belül nem valósul meg a műtét
 • porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra
 • gyökérkezeléseknél a kezelés prognózisa egyénenként különböző, a gyógyulás az egyéni regenerációs hajlamtól is függ – a leggondosabb fogorvosi beavatkozás mellett sem adható garancia